Аукциондық сауда-саттық ұйымдастырушының ішкі құжаттары | Заңнама | Аукционы ВИЭ
«Электр энергиясы мен қуаты рыногының қазақстандық операторы» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

Аукциондық сауда-саттық ұйымдастырушының ішкі құжаттарыАукциондық сауда-саттықтың басты күндері