Аукциондық сауда-саттық ұйымдастырушының ішкі құжаттары | Заңнама | Аукционы ВИЭ
«Электр энергиясы мен қуаты рыногының қазақстандық операторы» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ